loco doos | Onbekend
Sommen maken  | Spel

Loco is het bekende spel om spelenderwijs te leren rekenen, lezen en taal beter te begrijpen. Het spel bestaat uit een basisdoos met steentjes en losse opdrachtenboekjes. De speler beantwoordt de vragen door de Loco steentjes op het bijbehorende plekje te leggen op het plaatje. Als de antwoorden juist zijn, kan de speler dat controleren door de figuur op de achterkant te bekijken.

Beschikbaar Rijnhaven - bij De Katrol
Kast - paars
R00004