Magnet - und Maltafel | niet van toepassing
Horen, zien, ruiken en proeven  | Vormen

Tekeningen namaken met figuren.

Beschikbaar Rijnhaven - bij De Katrol
Kast 2- oranje
S 000145