Benjamin Franklin's avonturen met electriciteit | Beverley Birch
Lezen, woorden leren en spelling  | Informatieve boeken

Vertelling over de proeven die Benjamin Franklin nam om erachter te komen hoe elektrische energie opgewekt kon worden. Met aquareltekeningen. Vanaf ca. 10 jaar.

Beschikbaar Rijnhaven - bij De Katrol
Boekenkast
M500077