Leren met de biep-pen - De tafels van vermenigvuldiging | Elizabeth Golding
Alle boeken | Rekenen

Optellen en aftrekken of de tafels van vermenigvuldiging leer je maar door veel te oefenen. Dankzij de biep-pen worden kinderen aangemoedigd om er steeds weer opnieuw voor te gaan. Het gebruik van de pen is eenvoudig. Druk je op het juiste antwoord, dan hoor je een korte, hoge bieptoon en flikkert het lichtje in de pen. Bij een fout antwoord hoor je een lage biep. Geen wonder dat kinderen helemaal vergeten dat ze aan het leren zijn

Beschikbaar Rijnhaven - bij De Katrol
Doe- boekenkast
D00053